Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu výkopových prací pro přípojku vody a plynu k objektu Jánský vršek 310/4 (Jánský vršek)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Jánský vršek a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali
o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu výkopových prací pro přípojku vody a plynu k objektu Jánský vršek 310/4.

Práce budou probíhat v termínu:
18. 4. 2016 – 22. 4. 2016

V ulici:
Jánský vršek 4


Práce budou prováděny ve vozovce a v přilehlém chodníku. Průchodnost protilehlého chodníku zůstane zachována. Vjezdy do okolních objektů zůstanou zachovány.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Jánský vršek 310/4

Platnost: 18. 4. 2016 – 22. 4. 2016

Účel: umístění výkopu pro kanalizační, vodovodní přípojku a přípojku plynu k objektu Jánský vršek 310/4

Objížďka: Vlašská – Šporkova – Jánský vršek


Žadatel: První KEY – STAV, a.s.
Lánská 128
739 61 Třinec
Odpovědná osoba: Martin Opelka, tel.: 736 256 877


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 11. 4. 2016