Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Charitativní akce v rámci charitativního projektu Pojízdná Kavárna POTMĚ(Alšovo nábř., u Rudolfina)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání charitativní akce v rámci charitativního projektu Pojízdná Kavárna POTMĚ v rámci veřejné sbírky, která je určena na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým s doprovodným kulturním programem, s pořádáním akce na území MČ Praha 1 :


Lokalita : Alšovo nábř., u Rudolfina
Termín :
- akce - křest 17.05.2016 13:00 – 22:00 hod.
- akce – provoz. doba 18.05.2016 – 19.05.2016 09:00 – 20:00 hod.


Odpovědná osoba: Jakub Schneider; telefon: 221 551 225
Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 31.03.2016


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 31.03.2016