Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA (Pařížská, Revoluční, Truhlářská, Konviktská, Betlémské náměstí, Jilská, Zlatá, Husova, Mariánské náměstí, Platnéřská, Maiselova, Jáchymova, .... a další)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Sportisimo 1/2Maraton Praha  2. dubna 2016 Start: 10:00

INFORMACE PRO OBYVATELE PRAHY 1  - PŘEHLED DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V DEN ZÁVODU

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA V ULICÍCH VAŠÍ ČTVRTI

V sobotu 2. dubna se zaplní ulice Prahy běžci z celého světa, aby si nejen zasoutěžili, ale aby se také proběhli překrásným městem. Každým rokem slyšíme ze strany běžců a diváků komentáře, jakým je Praha okouzlujícím městem a s jakou oblibou se sem rádi vracejí jako běžci i jako turisté.
Víme, že den závodu pro vás není jen sváteční událostí, ale jsou to také drobné nepříjemnosti spojené s dopravními omezeními. Vážíme si vaší tolerantnosti a předem vám za ni děkujeme. Zároveň vás srdečně zveme na závod, rádi vás uvidíme jak ve startovním poli, tak i v roli diváka podél trati závodu.
pořadatelé Sportisimo 1/2Maratonu Praha

Sportisimo 1/2Maraton Praha patří mezi elitní běžecké závody oceněné zlatou známkou Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF)

ZÁKLADNÍ FAKTA O SPORTISIMO

1/2MARATONU PRAHA
• Ročník: 18.
• Start: nám. Jana Palacha/Rudolfinum
• Cíl: nám. Jana Palacha/Rudolfinum

• Start: 10:00
• Doběh prvních mužů: 10:59 – 11:02
• Doběh prvních žen: 11:06 – 11:15
• Vyhlašování vítězů: 11:15 – 11:40
• Ukončení závodu: 13:00
• Délka trati: 21,0975 km
• Počet účastníků v roce 2015: 12 754
• Ženy 33 %, muži 67 %
• Češi 77 %, zahraniční 23 %
• Web: http://runczech.com

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

• Jeden z nejrychlejších půlmaratonů světa
• Největší běžecký závod v ČR
• Světové sportovní výkony a nejlepší vytrvalostní běžci světa
• Marathon Music Festival, více než 20 kapel a tanečníků podél trati
• Skvělá atmosféra, jedinečný zážitek a sport v ulicích města Prahy

TRASA ZÁVODU

na území Prahy 1
Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Sportisimo 1/2Maratonu Praha. Na dalších stránkách uvádíme dopravní omezení v oblasti Prahy 1 a doporučení, jak se v oblasti dopravovat.

LOKALITY S OMEZENÍM PARKOVÁNÍ

Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou z důvodu bezpečnosti závodu odtažena.
Prosíme, přeparkujte své vozidlo a předejděte tak případným nepříjemnostem spojeným s odtahem.

ULICE 17. LISTOPADU

 • vpravo v úseku Na Rejdišti - kočárový vjezd budovy Rudolfina,
od 1. 4. (10:00) do 2. 4. (18:00)
• vpravo v úseku kočárový vjezd do Rudolfina po začátek řadicích pruhů,
od 1. 4. (18:00) do 2. 4. (17:00)
• vpravo ve směru k Pařížské v úseku Široká – Břehová dne, od 1. 4. (10:00) do 2. 4. (18:00)

DVOŘÁKOVO NÁBŘ.

• vlevo v úseku Čechův most – Na Rejdišti, od 1. 4. (8:00) do 2. 4. (18:00)
• vlevo v úseku Břehová – Na Rejdišti, od 1. 4. (17:00) do 2. 4. (18:00)

BŘEHOVÁ

• vlevo v úseku Dvořákovo nábřeží – 17. listopadu, 2. 4. (od 00:01 do 16:00)
NA REJDIŠTI
• vlevo v celé délce 2. 4. (od 00:01 do 16:30)

NÁM. JANA PALACHA

• vpravo ve směru ke Karlovu mostu v celé délce od 1. 4. (18:00) do 2. 4. (17:00)
• vpravo ve směru ke Křižovnické v úseku Mánesův most – Křižovnická
od 1. 4. (18:00) do 2. 4. (17:00)
• vpravo ve směru na Mánesův most (v úseku konec parkové zelené plochy – Mánesův most) od 1. 4. (18:00) do 2. 4. (17:00)

KŘIŽOVNICKÁ

• vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku nám. Jana Palacha – Platnéřská dne 2. 4. (od 00:01 do 16:00)
KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ
• dne 2. 4. (od 00:01 do 16:00)

U PLOVÁRNY

• dne 2. 4. (od 00:01 do 16:00)

NÁBŘ. E. BENEŠE

• (podjezd pod Čechovým mostem) – vpravo v celé délce, 2. 4. (od 00:01 do 16:00)

NÁBŘ. KPT. JAROŠE

• (podjezd pod Štefánikovým mostem) – vpravo v celé délce, 2. 4. (od 00:01 do 16:00)

Jak postupovat v případě, že vaše vozidlo bylo odtaženo
Věříme, že takováto situace nenastane. Pokud by k odtahu vozidla došlo, na internetové stránce http://sshmp.cz zjistíte po zadání registrační značky, na jakém odtahovém parkovišti se nachází. Případně zavolejte na telefonní číslo Městské policie - Praha linka 156. Následně navštivte odtahové parkoviště a dále postupujte podle pokynů pracovníků Správy služeb hl. m. Prahy.

MOŽNOSTI VJEZDU/VÝJEZDU – OBLAST PRAHY 1 – 2. 4. 2016

NEOMEZENÝ VJEZD/VÝJEZD PO CELOU DOBU ZÁVODU Z/DO TĚCHTO ULIC

Pařížská, Revoluční, Truhlářská, Konviktská, Betlémské náměstí, Jilská, Zlatá, Husova, Mariánské náměstí, Platnéřská, Maiselova, Jáchymova


OBLAST V OKOLÍ KAPROVY ULICE
po dobu uzavírky Smetanova nábřeží a Křižovnické ulice
• příjezd ulicemi Dlouhá, V Kolkovně, Široká, Žatecká
• výjezd ulicemi Žatecká > Platnéřská > Maiselova > Jáchymova > Pařížská > Dlouhá > Masná > Rybná; (popř. Žatecká > Platnéřská > Maiselova > Jáchymova > Pařížská > Dlouhá > V Kolkovně > Široká > Elišky Krásnohorské > Bílkova > Dušní a vpravo na Dvořákovo nábřeží)
VALENTINSKÁ – Po dobu závodu obousměrný provoz!
NÁRODNÍ
• ve směru Smetanovo nábřeží otevřeno do 9:30 hod.
• ve směru most Legií otevřeno do 9:50 a následně po 11:40 hod.
• ve směru Masarykovo nábřeží otevřeno do 9:50 a následně po 10:40 hod.
OBLAST V OKOLÍ PETRSKÉHO NÁMĚSTÍ
• mimo příjezdu od nábřeží bude do této oblasti vjezd neomezený (stejně platí i pro výjezd)
OBLAST V OKOLÍ ULICE KAROLÍNY SVĚTLÉ
• od 9:45 do 10:45 příjezd možný pouze z Jungmannovy ulice a výjezd možný ulicemi Konviktská > Betlémské náměstí > Jilská > Zlatá > Husova > Mariánské náměstí > Platnéřská > Maiselova > Jáchymova > Pařížská > Dlouhá > Masná > Rybná
• po 10:45 příjezd možný ulicí Divadelní z Masarykova nábřeží. Výjezd ulicí Konviktská > Betlémské náměstí > Na Perštýně > Národní > Masarykovo nábřeží

PŘÍČNÉ PŘEJEZDY
Přejet lze ve výjimečných případech a to POUZE NA POKYN Policie ČR v mezerách mezi běžci.

ÚPLNÉ UZAVÍRKY ULIC V SOBOTU 2. 4. 2016

Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 9:30 do 13:00 bude postupně po trase závodu uzavírat ulice a křižovatky (níže uvedené časy jsou orientační, doporučujeme vyjet s dostatečnou časovou rezervou).

• ulice 17. listopadu (v úseku nám. Jana Palacha – Pařížská) – od 0:01 do 14:45
• Čechův most – od 9:00 do 13:00
• Dvořákovo nábř. (od Čechova mostu po nám. Jana Palacha)
– od 0:01 do 15:00
• Jiráskovo náměstí – od 10:00 do 10:30
• Kosárkovo nábřeží – od 10:20 do 13:00
• Křižovnické náměstí – od 9:30 do 12:00
• Křižovnická – od 9:30 do 12:00
• Mánesův most – od 9:30 do 13:00
• Masarykovo nábřeží – od 9:50 do 10:30
• most Legií – od 10:00 do 11:30
• náměstí Jana Palacha – od 10:00 do 13:10
• nábřeží Edvarda Beneše – od 10:10 do 13:00
• Smetanovo nábřeží – od 9:45 do 11:40
• U Plovárny – od 10:10 – do 13:00
• Těšnovský tunel, nábřeží Ludvíka Svobody, Dvořákovo nábřeží po Čechův most (všechny komunikace směr do centra) – od 10:30 do 13:00

BEZPLATNÁ DOPRAVNĚ-INFORMAČNÍ LINKA

Od pondělí 28. 3. do pátku 1. 4. (vždy od 9:00 do 18:00 hod) je vám k dispozici bezplatná dopravně-informační linka: 800 165 102
V den závodu, tj. v sobotu 2. 4., od 10:00 do 16:00 jsou k dispozici tyto bezplatné dopravně-informační linky: 800 165 102 a 800 100 991

VÝLUKA MHD

S ohledem na změny v povrchové dopravě doporučujeme v centru města využívat hlavně linek metra.
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpp.cz, nebo na na infolince Dopravního podniku hl. m. Prahy – tel. číslo 296 191 817.

Zázemí s umístěním techniky a zařízení spojeného se sportovní akcí:

Lokality :
- nám. Jana Palacha, Alšovo nábř. T.: 31.03.2016 - 02.04.2016
- Široká, 17.listopadu, Dvořákovo nábř. T.: 01.04.2016 - 02.04.2016
- Břehová, nám. Curieových, Kosárkovo nábř., Na Rejdišti, Smetanovo nábř., Divadelní, Křižovnická, nábř. E.Beneše T.: 02.04.2016

Situační plánek trasy závodu

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA 2. DUBNA 2016 START: 10:00

Odpovědná osoba :
- Tomáš Fencl, telefon: 224 919 209

Prague International Marathon, spol. s r.o.
Františka Křížka 461/11, Praha 7, PSČ 170 00


Zpracovala : Zuzana Mocová, referent ODOP
Dne : 22.03.2016

Schválil : Bc. Ludvík Czital, vedoucí ODOP
Dne : 22.03.2016