Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce pod názvem “VELIKONOČNÍ HODY“ (Karlova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání veřejné akce pod názvem “VELIKONOČNÍ HODY“ (velikonoční sortiment, občerstvení, předvádění řemesel atd.) na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce:
Karlova č.20, č.p. 180, chodník
Termín a čas konání akce :
17.03.2016 14:00 – 22:00 hod.
18.03.2016 – 03.04.2016 10:00 – 22:00 hod.
04.04.2016 10:00 – 14:00 hod.


Odpovědná osoba: Petr Kampan; telefon: 774 099 597
RECCO MANAGEMENT s.r.o.
Linhartská 134/2, Praha 1 – Staré Město


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 17.03.2016


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 17.03.2016