Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (U starého hřbitova, Maiselova, Široká, Břehová, Pařížská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace U starého hřbitova, Maiselova, Široká, Břehová, Pařížská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
1.3.2016 – 3.4.2016


V ulici:
U starého hřbitova v úseku před čp. 243/3a – 39/1, 42/2, Maiselova v úseku před čp. 42/19-38/15, 39/17– 37/13, 42/19-41/21, Široká v úseku před č.p. 37/7-36/5, 56/10, Břehová v úseku před čp. a naproti 203/2, Pařížská v úseku od Břehové po čp. 98/17.


Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopem vozovek po polovinách, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Průjezdnost vozovek zůstane zachována. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 10.2.2016 vedoucí odboru