Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu z důvodu montáže věžového jeřábu (Valentinská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Valentinská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu montáže věžového jeřábu.


Práce budou probíhat v termínu:
5.3.2016

V ulici:
Valentinská před čp. 1061/6, 58/7, 52/8, 57/9, 56/11 a Kaprova mezi čísly 56/4 a 52/6.

Práce budou prováděny ve vozovce při současném zachování průchodnosti chodníků a vstupů do objektů. Dojde k uzavírce vozovky ve Valentinské ul. v úseku od křižovatky s Veleslavínovou po křižovatku s Kaprovou. V uzavřeném úseku Valentinské ulice dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo: ulice Valentinská v úseku od křižovatky s Veleslavínovou po křižovatku s Kaprovou
Platnost: 5.3.2016
Účel: montáž věžového jeřábu
Objížďka se nařizuje ulicí Veleslavínovou a Křižovnickou


Žadatel: SPS engineering, s.r.o.
Perucká 2482/7
120 00 Praha 2
Odpovědná osoba: Jan Hrnčíř, tel.: 602 842 585
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 1.2.2016 vedoucí odboru