Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu státní návštěvy předsedů vlád Visegrádské skupiny, prezidenta Makedonie a předsedy vlády Bulharska (U Lužického semináře, Na Kampě, U Sovových mlýnů, Pohořelec, Loretánské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu státní návštěvy předsedů vlád Visegrádské skupiny,
prezidenta Makedonie a předsedy vlády Bulharska v Praze 1 v níže uvedených lokalitách:

od Ne 14.02.2016 09:30 hodin do Út 16.02.2016 13:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě

Na Kampě: z boku budovy č. 15 proti Lichtenštejnskému paláci

U Sovových mlýnů: oboustranně prostor vozovky před Lichtenštejnským palácem 15 m na vyhrazených parkovacích místech ZPS vč. č. O 7 (mimo prostoru pro stavební zábor)

Po 15.02.2016 12:30 – 22:00 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12

Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny (mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví Polské republiky)

Žadatel: Ministerstvo vnitra ČR (plk. Ing. Pavel Nachtmann, tel. č.: +420 974 839 226)
Nad Štolou č. 936/3
170 34 Praha 7
IČ: 000 07 064

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 03.02.2016

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 03.02.2016