Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu státní návštěvy ministrů vnitra V4 a Slovinska, Chorvatska, Srbska (U Lužického seminář, Na Kampě, U Sovových mlýnů)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu státní návštěvy ministrů vnitra V4 a Slovinska, Chorvatska, Srbska
a Makedonie v Praze 1 v níže uvedených ulicích:

Út 19.01.2016 07:30 – 20:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě
Na Kampě: z boku budovy č. 15 proti Lichtenštejnskému paláci U Sovových mlýnů: oboustranně prostor vozovky před Lichtenštejnským palácem na vyhrazených parkovacích místech ZPS vč. č. O 7 (mimo prostoru pro stavební zábor)

Žadatel: Ministerstvo vnitra ČR (plk. Ing. Pavel Nachtmann, tel. č.: +420 974 839 226)
Nad Štolou č. 936/3
170 34 Praha 7
IČ: 000 07 064

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 11.01.2016

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 11.01.2016