Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce kanalizace (Staroměstské nám., Michalská, Uhelný trh, Martinská, Na Perštýně, Národní, Voršilská, Ostrovní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Staroměstské nám., Michalská, Uhelný trh, Martinská, Na Perštýně, Národní, Voršilská, Ostrovní dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce kanalizace v úseku Staroměstské náměstí – Karlovo náměstí.

Práce budou probíhat postupně po etapách v termínu:
25.11.2015 – 31.3.2018

V ulici:
ve výše uvedených ulicích

Práce budou prováděny převážně ve vozovce při současném zachování průchodnosti chodníků a vstupů do objektů. Dojde k uzavírce vozovky o víkendu v ul. Michalská a dále k uzavírce v ul. Ostrovní. O přesných termínech těchto uzavírek Vás budeme informovat. V místech práce bude docházet k dočasnému omezení parkovacích míst.

Žadatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Ing. Bedřich Zábranský - tel.: 602 342 192

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 16.11.2015 vedoucí odboru