Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce objektu (Nekázanka)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Nekázanka a okolí, dovolte nám, abychom Vás
informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce objektu Nekázanka č. 11.

Práce budou probíhat v termínu:
29. 9. 2015 – 31. 3. 2016

V ulici:
Nekázanka


Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku přilehlém k objektu. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před objekty Nekázanka 10 – 16 (sudá čísla).
Žadatel: DEKONTA Demolice, s.r.o.
Volutová 2523/14
158 00 Praha 5
Odpovědná osoba: Roman Vašek, tel.: 602 360 507


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 16. 9. 2015