Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Mapa Zóny placeného stání na území Městské části Praha 1

Mapa Zóny placeného stání na území Městské části Praha 1 - kliknutím na obrázek se mapa otevře v novém okně ve velkém rozlišení. POZOR - SOUBOR O VELIKOSTI 3 MB !! Odkaz na mapu ve formátu Adobe PDF pro uložení nebo vytištění naleznete pod obrázkem níže.

 

 Oranžová  zóna

je určena pro krátkodobé stání vozidel návštěvníků Prahy 1, doba stání je omezena na max. 2 hodiny. Platba za parkování se provádí mincemi do parkovacího automatu, který vydá parkovací lístek. Tento lístek je nutno umístit za přední sklo vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin.

Placené stání v oranžové zóně je v provozu ve všední dny, v některých ulicích i o sobotách a nedělích (provozní dobu upravuje dodatková tabulka). Bezplatné parkování je též o státních svátcích a dnech pracovního klidu v těch úsecích, kde je bezplatné parkování rovněž o nedělích. Přehled parkovacích automatů a cenových tarifů naleznete zde http://www.praha1.cz v rubrice Doprava a parkování

 Zelená zóna

je určena pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 1, doba stání omezena na max. 6 hodin. Platba za parkování se provádí mincemi do parkovacího automatu, který vydá parkovací lístek. Tento lístek je nutno umístit za přední sklo vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin.

Placené stání v zelené zóně je v provozu ve všední dny, v některých ulicích i o sobotách a nedělích (provozní dobu upravuje dodatková tabulka). Bezplatné parkování je též o státních svátcích a dnech pracovního klidu v těch úsecích, kde je bezplatné parkování rovněž o nedělích. 
Přehled parkovacích automatů a cenových tarifů naleznete zde http://www.praha1.cz v rubrice Doprava a parkování

 Modrá zóna

je určena pro dlouhodobé stání obyvatel s místem trvalého pobytu v Praze1 (rezidenti), vlastníků nemovitostí a podnikatelským subjektům se sídlem nebo provozovnou v Praze 1 (abonenti). Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti vyznačené na parkovací kartě.

Placené stání v modré zóně je v provozu denně (pondělí – neděle) od 800 do 0000 a od 0000do 600hod., v době od 600 do 800hod. a během dne po dobu max. 3 min. může být modrá zóna využívána vozidly bez parkování karty pro parkování vozidel.

Smíšená zóna
(modrá/oranžová)

je kombinací modré a oranžové zóny, je určena pro dlouhodobé stání vozidel rezidentů a abonentů s platnou parkovací kartou a též krátkodobé stání vozidel návštěvníků s platným parkovacím lístkem z parkovacího automatu, doba krátkodobého stání omezena na max. 2 hodin, provozní doba a cena je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin.