Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dopravní opatření při Hervis 1/2Maratonu Praha v sobotu 2. dubna 2011 na území MČ Praha 1

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Dopravní opatření při Hervis 1/2Maratonu Praha v sobotu 2. dubna 2011 na území MČ Praha 1:

Možnosti příjezdu a odjezdu z centra Prahy 1 při akci Hervis 1/2Maraton Praha v sobotu 2. dubna 2011


VÝJEZDY A ČASOVÉ UZAVÍRKY ULIC V CENTRU PRAHY 1
Dopravní informace jsou přístupné na dopravně-informační bezplatné telefonní lince 800 165 102 od pondělí 28. 3. 2011 do 1. 4. 2011 od 9:00 do 18:00 hod. a 2. 4. 2011 od 9:00 do 16:00 hod.

Možnosti vjezdu a výjezdu z oblasti Prahy 1
VÝJEZD
1. z ulice Revoluční bude neomezen po celou dobu závodu
2. Divadelní, Konviktská, Betlémské náměstí, Jilská, Zlatá, Husova, Mariánské náměstí, Platnéřská, Meislova, Jáchymova, Pařížská bude neomezen
3. z ulice Kaprova je možný, od 11:30 do 15:00 po zavedení obousměrného provozu v ulici Valentýnská, dále lze pokračovat ulicemi Široká, Žatecká, Platnéřská, Maiselova, Jáchymova, Pařížská. (Viz. Plánek č.1)
4. z oblasti Mariánské náměstí na Mánesův most a do Křižovnické ulice je možný od13:30
5. Valentýnská ulice bude po dobu závodu z obousměrněna
6. z ulice Pařížská na Dvořákovo nábřeží (Na Františku) je možný po celou dobu závodu

VJEZD
1. na Čechův most bude omezen v čase 12:45 – 15:00
2. do ulice Národní z Masarykova nábř. nelze v čase 11:45 – 12:30
4. do oblasti Petrského náměstí od ulice Na Florenci bude neomezen po celou dobu závodu.
5. do ulice Truhlářská bude neomezen po celou dobu závodu.

ÚPLNÉ UZAVÍRKY
1. Ulice 17. listopadu v čase 7:00 – 16:00 (viz příčný přejezd)
2. Dvořákovo nábřeží (v úseku Na Rejdišti – náměstí Curieových) v čase 9:00 – 16:00
3. Čechův most od 12:45 do 15:00
4. Smetanovo nábřeží od 11:45 do 13:30
5. Křižovnická ulice od 11:45 do 13:45
6. Mánesův most od 11:30 – 13:30 obousměrně, do 15:00 od Klárova

PŘÍČNÉ PŘEJEZDY
Přejet ve výjimečných případech je možné POUZE NA POKYN Policie ČR v mezerách mezi běžci:
1. z ulice Resslova na Jiráskův most v době od 12:00 do 12:20
2. ulici 17. listopad je možné přejet z ulice Břehová od 7:00 do 9:00

VÝLUKA MHD v sobotu 2. 4. 2011
S ohledem na změny v povrchové dopravě doporučujeme v centru města využívat hlavně linek metra. Informace o změnách MHD naleznete na www.dpp.cz, www.pim.cz a na infolince DP 800 191 817.

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V ULICÍCH PRAHY 1 od 1. do 2. 4. 2011
S časovým omezením
dne 1. 4. 2011 od 12:00 h do 2. 4. 2011 do 16:00 h tyto komunikace: Dvořákovo nábř. – vlevo v úseku Čechův most – Na Rejdišti
17. listopadu – vpravo v úseku Na Rejdišti – kočárový vjezd do Rudolfina
S časovým omezením
dne 1. 4. 2011 od 18.00 h do 2. 4. 2011 do 16.00 h tyto komunikace:
17. listopadu – vpravo v úseku kočárový vjezd do Rudolfina – začátek řadicích pruhů
S časovým omezením
dne 2. 4. 2011 od 00:01 h do 16:00 h tyto komunikace:
Křížovnická – vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku nám. J. Palacha – Platnéřská
nám. J. Palacha – vpravo ve směru ke Karlovu mostu v celé délce
nám. J. Palacha – vpravo ve směru ke Křížovnické v úseku Mánesův most – Křížovnická
nám. J. Palacha – vpravo ve směru na Mánesův most v úseku konec zelené plochy – Mánesův most
17. listopadu – vpravo ve směru k Pařížské v úseku Široká – Břehová
Dvořákovo nábř. – vlevo v úseku Břehová – Na Rejdišti
Na Rejdišti – vlevo v celé délce
nábř. kpt. Jaroše (podjezd pod Čechovým mostem) – vpravo v celé délce
nábř. kpt. Jaroše (podjezd pod Štefánikovým mostem) – vpravo v celé délce
S časovým omezením
dne 2. 4. 2011 od 00:01 h do 23:59 h tyto komunikace:
Kosárkovo nábřeží, U plovárny

Policie ČR a MP obsazuje křižovatky po trase závodu od 11:30 do 15:00 h. Dopravu bude řídit policie ČR.

UZAVÍRKA ULIC PRO IAD (individuální automobilová doprava), pro závod Hervis 1/2Maraton Praha konaný v sobotu 2. dubna 2011 se vztahuje na: Mánesův most 11:30 – 13:30 obousměrně, do 15:00 od Klárova; 17. listopadu 7:00 – 16:00; Kosárkovo nábřeží, U Plovárny 12:15 – 15:00, Nábřeží Edvarda Beneše (směr z centra od Klárova) 12:30 – 15:00, Dvořákovo nábř. (od nám. Jana Palacha po nám. Curieových) 9:00 – 16:00; Most Legií 12:15 – 13:30; Smetanovo nábřeží 11:45 – 13:30; Křížovnické náměstí, Křížovnická 11:45 – 13:45, náměstí Jana Palacha 11:45 – 15:00; Čechův most 12:45 – 15:00; Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody, Dvořákovo nábřeží (všechny komunikace směr do centra) 12:45 – 15:00; Masarykovo nábřeží, 12:00 – 12:30; Jiráskovo náměstí 12:00 – 12:20.

Více informací najdete na www.pim.cz. Dále je k dispozici dopravně-informační bezplatná telefonní linka 800 165 102. Linka je v provozu od pondělí 28. 3. 2011 do 1. 4. 2011 od 9:00 do 18:00 hod. a 2. 4. 2011 od 9:00 do 16:00 hod.


Zázemí s umístěním techniky a zařízení spojeného se sportovní akcí:
Lokality :
- nám. Jana Palacha T.: 01/04/2011 – 02/04/2011
- 17.listopadu T.: 01/04/2011 – 02/04/2011
- Alšovo nábř. T.: 28/03/2011 – 03/04/2011
- Na Rejdišti, Břehová, Kosárkovo nábř., Smetanovo nábř., Křižovnická
T.: 02/04/2011
- Dvořákovo nábř. T.: 01/04/2011 – 03/04/2011

Odpovědná osoba: - Jan Dopita
Prague International Marathon, spol. s r.o., Záhořanského 3,
PSČ 63673738
telefon: 224 919 209Zpracovala : Zuzana Mocová, referent ODOP
Dne : 23.03.2011


Celková trasa Hervis 1/2Maratonu Praha v sobotu 2. dubna 2011 - kliknutím na obrázek se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF v plném rozlišení

Celková trasa 1/2Maratonu v Praze 1

map_HM_2011.pdf - 1596,11 KB
Přehled dopravních opatření s mapou při Hervis 1/2Maratonu v Praze - kliknutím na obrázek se Vám otevře v novém okně v plném rozlišení

Přehled dopravních opatření s mapou při Hervis 1/2Maratonu v Praze

1102_leaflet_Prague_1.pdf - 1337,88 KB