Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek z důvodu obnovy vodovodního řadu - Navrátilova, Řeznická, Příčná

Vážení uživatelé pozemních komunikací Navrátilova, Řeznická a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu obnovy vodovodního řadu v ulicích Navrátilova, Řeznická a Příčná.

Práce budou probíhat postupně v období
25.2.2019 - 3.11.2019

Práce budou prováděny na chodníku i ve vozovce. Chodníky zůstanou průchozí vždy alespoň po jedné straně ulice, budou zachovány vstupy do objektů. Dojde k dočasnému úbytku parkovacích míst v místě záboru. Průjezd automobilové dopravy bude zachován vyjma desetidenní uzavírky v křižovatce Navrátilova x Příčná, která omezí průjezdnost ulicí Navrátilova. Stane se do poloviny své délky slepou ulicí.UZAVÍRKA PRO VOZIDLA


Místo: Navrátilova ulice v křižovatce s ulicí Příčná
Platnost: 26.4. - 5.5.2019 - 10 dnů - 110 m2
Účel: obnova vodovodního řadu

Objížďka se nenařizuje

Žadatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČO: 25656112
Žatecká 110/2
11000 Praha 1 - Staré Město
Odpovědná osoba: Irena Krischkeová: 737 235 921

Zpracoval : Kateřina Louthanová
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 18.2.2019