Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné ztížení dopravních podmínek z důvodu rekonstrukce vozovky chodníků - Týnská, Týnská ulička, Štupartská

Vážení uživatelé pozemní komunikace Týnská, Týnská ulička, Štupartská, a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce vozovky chodníků v těchto ulicích.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
1) 4.3.2019 – 22.4.2019
2) 23.4.2019 – 9.6.2019

V ulici:
1) Štupartská od čp. 641/13 po křižovatku s Celetnou. Týnská ulička od křižovatky se Štupartskou po Týnskou čp. 628/5.
2) Týnská ulička od Týnské čp. 628/5 po křižovatku s Dlouhou.

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodnících. Pro chodce bude vyznačena obchozí trasa, při současném zachování průchodnosti i koridorem stavby do všech vstupů objektů. Dojde k uzavírce vozovky v níže uvedeném úseku a k dočasnému omezení parkovacích míst v místě uzavírky.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA


Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka
Místo: 1) ulice Štupartská od čp. 641/13 po křižovatku s Celetnou. Týnská ulička od křižovatky
se Štupartskou po Týnskou čp. 628/5.
2) ulice Týnská ulička od Týnské čp. 628/5 po křižovatku s Dlouhou.
Platnost: 1) 4.3.2019 – 22.4.2019 2) 23.4.2019 – 9.6.2019.
Účel: umístění záboru pro akci "Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1
Staré Město".
Objížďka se nenařizuje.Žadatel: INPROS Praha a.s.
Ke krči 735/28
147 00 Praha 4
Odpovědná osoba: Vladimír Ouřada, tel.: 602 208 652Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru


Dne : 6.2.2019