Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Možnost chronologického řazení v systému oznámení aktuálních informací o omezení v dopravě a parkování

Můj dotaz směřuje k systému oznámení aktuálních informací o omezení v dopravě a parkování. Bylo by možné tato omezení řadit chronologicky?V současnosti jsem v desítkách položek nenašla omezení na 24.9. v ulici U lužického semináře dle oznámení ASPI. Děkuji předem za odpověď
Dobrý den,

děkujeme za podnět. Připomínku k chronologickému řazení v rubrice Aktuální informace o omezeních v dopravě a parkování jsme dostali pouze od Vás, od dalších uživatelů jsme podobný požadavek zatím neobdrželi. Chronologičnost a následné napojení na A.S.P.I. (Systém automatizovanáho poskytování informací) jsou v současné době nezajistitelné. V obou případech se pracuje se staršími aplikacemi, které dosluhují a na implementaci nového řešení se zatím čeká.

S výše uvedeným souvisí i skutečnost, že jste nenašla příslušnou informaci o dopravním omezení v ulici U lužického semináře dle oznámení A.S.P.I. V případě přetížení systému se i přes kladné potvrzení celé transakce (Status OK - Publikováno) položka s příslušnou informací nepropíše na portál ÚMČ Praha 1 a zaslaný text odkazuje na neplatnou stránku. Na základě Vašeho upozornění byla informace k příslušnému omezení dopravy na den 24.9.2018 opakovaně vypublikována a je již dostupná.

Věříme, že se v budoucnu vše vylepší se zavedením modernějšího systému.S pozdravem


Ing. Pavel Straka
referent
Oddělení dopravně-komunikační