Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Možnosti parkování na Praze 1 mimo Zónu placeného stání

Dobrý den, je dovoleno parkovat na Praze 1 na ulici mimo parkovací zónu, pokud to žádné vodorovné ani svislé značení nezakazuje a stání na tomto místě není zakázáno ani dle §27 zákona č. 361/2000 Sb.? Jde o situaci před domem Ostrovní 6. V Ostrovní ulici je od křižovatky s Pštrossovou ul. směrem k Národnímu divadlu vyznačena modrá zóna, nicméně modré vodorovné značení nezasahuje před Ostrovní 6, ale je ukončena dříve. Mezi jejím koncem a zaslepením ulice je místo pro 1-2 auta. Lze na tomto místě bez obav a bezplatně stát? Děkuji.
Dobrý den,
v Praze 1 není dovoleno stát s vozidlem na jiných místech, než na vyznačených parkovacích místech dopravním značením, jelikož na příjezdových komunikacích Prahy 1 je osazeno svislé stálé dopravní značení č. IZ 8a (Zóna s dopravním omezením) s vyznačením zákazu stání mimo vyznačených parkovišť. Na Vámi uváděném místě nesmí řidič stát s vozidlem, jelikož je zde vyznačeno vodorovné stálé dopravní značení č. V 10g (Omezené stání), které vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Vozidlo nesmí svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu. Každý řidič je povinen znát tyto základní ustanovení a dodržovat je.
S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení