Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Informace o záboru: ulice Říční

Vážený pane vedoucí, dobrý den,

                předpokládám, že Vás příliš nezatížím svou elektronickou žádostí.
Již druhý týden je cca 80m komunikace slepého konce ulice Říční na Malé Straně zabraná postupně dvěma staveništními zábory, bez jakéhokoliv obvyklého veřejného označení. Tyto zábory jednak zcela zrušili parkovací místa modré zóny a jednak porušily vodorovné, řádně povolené, žluté značení vjezdu do našeho domu č.p. 539 na Malé Straně. Přestože od Vašeho odboru dostávám pravidelné elektronické informace (a jsem za ně rád) o dočasném rušení parkovacích míst v různých částech Prahy 1, o těchto, dnes uvedených, záborech jsem nic neobdržel. Na základě uvedeného si, pane inženýre, dovoluji požádat :
- informaci, jakému právnímu subjektu byly předmětné zábory povolené, protože u nich budeme žádat renovaci poničeného našeho námi zaplaceného vodorovného komunikačního značení vjezdu do domu
- informaci proč uvedené zábory nebyly dané do Vašeho (dosud příjemně potřebného) elektronického informačního systému.
Děkuji nejen za pozornost mým řádkům, ale hlavně za vaše informace a  zůstávám s pozdravem  

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ve věci záborů v ulici Říční sděluji:
- Městskou částí Prahy 1, odborem dopravy, bylo vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace firmě SEG s.r.o., se sídlem Skladová 1843/4,326 00 Plzeň. Kontaktní osobou je Jiří Šafanda, telefon 602 413 652.Výkopové práce prováděné touto firmou budou probíhat ve Vaší části ulice Říční od 26.3. 2018
- informace o záboru byla vyvěšena dne 1.3.2018 na úřední desce úřadu v elektronické i písemné podobě, sejmuta pak dne 17.3.2018. Do informačního systému nebyla tato informace zadána. Omlouváme se a děkujeme za upozornění.
- dne 5.2.2018 byla Technickou správou komunikací nahlášena havárie v ulici Říční. Jedná se o opravu uliční vpusti při které bylo zřejmě porušeno Vámi zmiňované vodorovné dopravní značení. V elektronickém informačním systému se tyto havarijní stavy nezveřejňují.
Pro bližší informace doporučuji se obrátit na paní Ždichovou, tel.: 724 053 757, pracovnici Technické správy komunikací.


S pozdravem

Jiří Saler
referent