Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vjezd na pěší zónu návštěvou

Dobrý den. Mám trvalý pobyt v ulici Na Kampě 5. Projíždí se k nám zákazem vjezdu i pěší zónou. Parkovací místa na Kampě jsou. Je možné aby na Kampu vjela návštěva? Nebo bych musel být v autě fyzicky já sám a prokázat se občankou? Je mi jasné, že parkování by si zaplatit museli. Jde mi o to, jaký hrozí postih (jestli hrozí) od městské policie. Děkuji.
Dobrý den,
pod dopravním značením zákazu vjezdu motorových vozidel je umístěná dodatková tabulka s textem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY" a ve spodní části dopravního značení pěší zóny je opět uveden text "DOPRAVNÍ OBSLUHA", tzn., že vozidla dopravní obsluhy do takto označených lokalit vjíždět mohou. Význam pojmu dopravní obsluhy je uveden ve vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších novela a doplňků). Ve zmiňované vyhl. je zakotveno, že dopravní obsluhou se rozumí "vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost." Dodatkové tabulky jsou pod dopravními značkami umístěny právě proto, aby do vybraných lokalit mohla zajíždět jen určitá vybraná skupina vozidel. Opravdu neumíme sdělit a zhodnotit, zda ve Vašem případě bude Městská policie hl. m. Prahy posuzovat vjezd vozidla návštěvy jako povolený, či nikoliv.
S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení