Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu z důvodu stavebních prací a umístění vozidla pro mix betonu (Thunovská)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Thunovská, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu stavebních prací a umístění vozidla pro mix betonu.

Práce budou probíhat ve dnech:
3.1.2018 – 1.2.2018,

V ulici:
Thunovská 20, 21 a 23.

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo:     Thunovská 20, 21 a 23 Praha 1
Platnost:     3.1.2018 – 1.2.2018 (z tohoto termínu pouze dva dny, které budou oznámeny na ODOP ÚMČP týden předem)
Účel:     ohrada, zařízení staveniště z důvodu rekonstrukce objektu a umístění vozidla pro mix betonu.

Objížďka se nenařizuje.

Žadatel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha
Odpovědná osoba: Ing. Michal Pilař, tel.: 602 503 832
Zpracoval : Jiří Saler
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 28.12.2017