Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce "Tříkrálový průvod" (Malostranské nám. – Mostecká – Karlův most – Křižovnické nám. – Karlova – Seminářská – Linhartská – U Radnice – Malé nám. – Staroměstské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce „Tříkrálový průvod“ pořádané na území MČ Praha 1 :

Trasa průvodu :
Malostranské nám. – Mostecká – Karlův most – Křižovnické nám. – Karlova – Seminářská – Linhartská – U Radnice – Malé náměstí – Staroměstské náměstí (pěší zóna, chodník)

Termín a čas konání průvodu:
05.01.2018 15:00 – 18:00 hod.


Odpovědná osoba: Mgr. Vladimír Drábek; telefon: 602 646 665
Arcidiecézní Charita Praha, Londýnská 13/44, Praha 2

Zpracoval : Pavel Krofta
referent ODOP
Dne : 19.12.2017

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 19.12.2017