Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem demontáže agregátu ze střechy paláce Ara (28. října)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace 28. října, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění mobilního jeřábu za účelem demontáže agregátu ze střechy paláce Ara.


Práce budou probíhat v termínu:
16.12.2017 od 7:00 – 10:00 hod.

V ulici:
28. října před čp. 371/1

Práce budou prováděny v celé šíři komunikace. Pro pěší bude vedena obchozí trasa přes Jungmannovo náměstí.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka

Místo: 28. října před č. 371/1.
Platnost: 16.12.2017 (7:00 – 10:00 hod.)
Účel: umístění mobilního jeřábu za účelem za účelem demontáže agregátu ze střechypaláce ARA

Objížďka se nenařizuje. Obchozí trasa pro pěší vedena přes Jungmannovo náměstí.


Žadatel: Palác Ara, s.r.o.
Národní 973/41
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Koranda, tel.: 731 648 891


Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital 
vedoucí odboru

Dne : 11.12.2017