Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Parkování v ul. Růžová

Dobrý den , bydlíme v Růžové ulici a parkujeme jako rezidenti na modré zóně . Bohužel od 1.10.2018 kdy se změnil způsob kontroly na modrých zónách se pro nás značně zhoršilo parkování . Bohužel si zde parkuje kdo chce a nemá na zónách pro rezidenty co dělat , policie to už nekontroluje a speciální kontrolní vozidlo jsem zde a ani v blízkém okolí ještě neviděla ani jednou ! Kde je možné na to upozornit a zavolat kontrolní vozidlo ? Děkuji
Dobrý den, 

po zrušení parkovacích karet a parkovacích lístků již nepoznáte, zda vozidlo parkuje oprávněně či nikoliv. V rámci MČ Praha 1 probíhá kontrola zóny zejména skenovacím vozidlem vždy v počtu min. 4 vozů, a to v čase od 8:00 do 03:00 hod. Stěžejní bude vyhodnocování neoprávněnosti parkování vozidel s následným řešením přestupků. Věříme, že tento systém kontroly bude efektivnější než předchozí systém kontroly strážníky a policisty a v konečném důsledku se zvýší ukázněnost řidičů, i když zatím výhody virtuální kontroly v ulici nepociťujete. Doplňkově mohou kontrolovat neoprávněné parkování též strážníci MP hl.m.Prahy.  

S pozdravem 

Zuzana Málková
vedoucí oddělení

vedoucí oddělení