Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu z důvodu rekonstrukce věže Staroměstské radnice - Staroměstské náměstí

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Staroměstské náměstí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce věže Staroměstské radnice.


Práce budou probíhat v termínu:
1.1.2018 – 4.4.2018 a dále budou pokračovat - plánovaně až do 30.9.2018

Práce budou prováděny v záboru kolem Staroměstské radnice. Zábor bude ohrazen ohradou. Stavební doprava bude provozována pouze ráno v čase od 6:00 do 09:00 hod.


Žadatel: Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Bc. Petr Lavička tel.: 236 002 533


Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital 
vedoucí odboru 

Dne : 6.12.2017