Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce "zahájení Adventu na nám. Václava Havla" (piazzeta Národního divadla)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce na území MČ Praha 1 - zahájení Adventu na nám. Václava Havla včetně doprovodného programu - zpěv koled, betlémská hvězd:


Místo konání akce :
č.parc. 942/1, 943/1, k.ú. Nové Město, na piazzetě Národního divadla

Termín a čas akce:
03.12.2017 16:00 – 17:00 hod. – akce s doprovodným programem
01.12.2017 – 04.01.2018 – instalace BETLÉMSKÁ HVĚZDA

Odpovědná osoba: Kateřina Knollová; telefon: 737 227 524
NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1/1289, Praha 1, PSČ 112 30


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 21.11.2017

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 21.11.2017