Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce kanalizace (Pod Bruskou, U Bruských kasáren)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Pod Bruskou, U Bruských kasáren a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Práce budou probíhat postupně po etapách v termínu:
20.11.2017 – 31.12. 2017

ve výše uvedených ulicích


Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo:     Pod Bruskou
Platnost:     20.11. 2017 – 31.12.2017
Účel:     umístění výkopů, ZS, ohrady – rekonstrukce kanalizace
Objížďka se nenařizuje.


Žadatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10


Odpovědná osoba: Ing. Kristýna Dolečková, tel.: 608 816 207


Zpracoval: Jiří Saler
referent ODK

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 15.11.2017