Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce - umístění skříně s ošacením pro lidi bez domova v rámci akce Národního divadla (piazzeta Národního divadla)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o umístění skříně s ošacením pro lidi bez domova v rámci akce Národního divadla ve spolupráci se sociálním podnikem Pragulic :


Místo konání :
nám. Václava Havla, č.parc. 943/1, k.ú. Nové Město, na piazzetě Národního divadla
Termín :
20.11.2017 – 30.03.2018

Odpovědná osoba: Kateřina Knollová; telefon: 737 227 524
NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1/1289, Praha 1, PSČ 112 30


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 16.11.2017

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 16.11.2017