Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu opravy havarijního stavu kanalizace (Politických vězňů)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Politických vězňů (mezi ulicemi Wilsonova a Opletalova) a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu opravy havarijního stavu kanalizace.

Práce budou probíhat v termínu:
1.10.2017 – 31.3. 2018

V ulici:
Politických vězňů (mezi ulicemi Wilsonova a Opletalova)


Práce budou prováděny ve vozovce. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky:     Politických vězňů (mezi ulicemi Wilsonova a Opletalova)

Platnost:     1.10.2017 -31.3.2018

Účel:     oprava havarijního stavu kanalizace

Objížďka:     Wilsonova, Václavské náměstí, Opletalova


Žadatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1
102 00 Praha 10
Odpovědná osoba: Bc. Holakovský, tel.: 606 640 533Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 

 Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 25. 9. 2017