Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce objektu Nekázanka č. 11 (Nekázanka)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Nekázanka a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce objektu Nekázanka č. 11.

Práce budou probíhat v termínu:
1.10.2017 – 15.12.2017

V ulici:
Nekázanka 11, 13


Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku přilehlém k objektu. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před objekty Nekázanka 10 – 16 (sudá čísla).


Žadatel: S u b t e r r a a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Herda, tel.: 602 146 307Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 25.9.2017