Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Konec platnosti parkovacích karet

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, vzhledem k četným dotazům k platnosti parkovacích karet v souvislosti se změnami ZPS v MČ P1 od 1.10.2017 dovolte, abychom Vás upozornili na následující skutečnosti:

- všechny vydané parkovací karty mají platnost do 30.9.2017, zbytek zaplaceného období je od 1.10.2017 veden v podobě parkovacího oprávnění. Parkovací karty po platnosti z čelního skla vozidla odstraňte
- doporučujeme zavést osobní stránky uživatele. Návod, další informace a technické rady naleznete v aplikaci www.parkujvklidu.cz nebo Vám osobní stránky uživatele pomohou při návštěvě výdejny zřídit zaměstnanci Zóny placeného stání v úřadě. K registraci potřebujete mít pouze e-mailovou adresu a platné parkovací oprávnění
- POZOR - pro držitele přenosných parkovacích karet/parkovacích oprávnění je zřízení osobních stránek uživatele bezpodmínečně nutné, neboť umožní operativně zadávat aktuální SPZ/RZ vozidel, která mají oprávnění parkovat. Bez této registrace není od 1.10.2017 možné užívat a obsluhovat přenosná parkovací oprávnění.

Zpracoval : Zuzana Málková
ved. ODK ODOP
Dne : 7.9.2017

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 7.9.2017