Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Ceník zóny placeného stání (pro Městskou část Praha 1 platí příloha č. 1 - 1. cenové pásmo)

Výňatek z ceníku pro ZPS Praha 1 (celý dokument ke stažení zde).

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1709 ze dne 18. 7. 2017

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části

Parkovací oprávnění a parkovací karta vydaná na výdejně parkovacích oprávně ní opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy.

Základní cena:

1. cenové pásmo

roční    36 000,- Kč
pololetní    20 000,- Kč
čtvrtletní    10 000,- Kč
měsíční     3 500,- Kč
týdenní     900,- Kč

2. cenové pásmo

roční     30 000,- Kč
pololetní     17 000,- Kč
čtvrtletní     8 500,- Kč
měsíční     3 000,- Kč
týdenní     800,- Kč

3. cenové pásmo

roční     24 000,- Kč
pololetní     13 500,- Kč
čtvrtletní     7 000,- Kč
měsíční     2 500,- Kč
týdenní     700,- Kč

Snížená cena pro všechna cenová pásma:

První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

roční     1 200,- Kč
pololetní     600,- Kč
čtvrtletní     300,- Kč

První vozidlo fyzické osoby starší 65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).

roční     360,- Kč
pololetní     180,- Kč
čtvrtletní     90,- Kč

Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

roční     7 000,- Kč
pololetní     3 500,- Kč
čtvrtletní     1 750,- Kč

První vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).

roční     7 000,- Kč
pololetní     3 500,- Kč
čtvrtletní     1 750,- Kč
měsíční     900,- Kč
týdenní     250,- Kč

Vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění nebo parkovací karty vydané na výdejně parkovacích oprávnění:

Vrací se část původní ceny parkovacího oprávnění nebo parkovací karty za celé běžné nezapočaté měsíce zbývající do konce platnosti parkovacího oprávnění.

Manipulační poplatek za mimořádnou změnu parkovacího oprávnění a parkovací karty nebo vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění či parkovací karty provedené na výdejně parkovacích oprávnění, za registraci elektromobilu, vozidla zapojeného do objednávkového systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou nebo vozidla bezpečnostních složek státu, kterému bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění, na výdejně parkovacích oprávnění 100,-Kč

Krátkodobá výměnná parkovací karta se vystavuje v případě výměny vozidla z důvodu opravy, odcizení apod.

Záloha:

u 1. vozidla     1000,- Kč
u 2. vozidla     2000,- Kč
u 3. vozidla     3000,- Kč
atd.

Záloha je vratná proti vrácení krátkodobé výměnné parkovací karty, nejdéle však do 6 měsíců po skončení její platnosti.

Dvouhodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých nejsou zprovozněny virtuální parkovací hodiny, nejdéle však dvě hodiny:

Cena dvouhodinové parkovací karty:     120,- Kč

Desetihodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých nejsou zprovozněny virtuální parkovací hodiny, v době od 8.00 do 18.00 hodin.

Cena desetihodinové parkovací karty:     400,- Kč

Parkovací oprávnění a parkovací lístky v parkovacím automatu nebo virtuálních parkovacích hodinách, opravňují ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích v hlavním městě Praze:

Cena stání v modré zóně a maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně

1. cenové pásmo        80,- Kč/hod.
                                    3,20 €/hod.

2. cenové pásmo        60,- Kč/hod.
                                    2,40 €/hod.

3. cenové pásmo        40,- Kč/hod.
                                    1,60 €/hod.

Pozn.: Použití konkrétní ceny závisí na typu zóny a místních podmínkách a může být v čase proměnná. Konkrétní cena je vždy uvedená na parkovacím automatu a v informacích virtuálních parkovacích hodin. Úprava ceníku viz. Usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR17_0535 ze dne 02.05.2017 (odkaz zde ).

Maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně v době státních svátků, ostatních svátků2 a vánočních prázdnin3 za každé započaté stání v délce nepřesahující 24 hodin. (Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu.)

1. cenové pásmo        80,- Kč
                                    3,20 €

2. cenové pásmo        40,- Kč
                                    1,60 €

3. cenové pásmo        20,- Kč
                                    0,80 €

Mopedy, jednostopé motocykly a motokola nejsou zpoplatněna.

Elektromobily, vozidla zapojená do objednávkového systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou a vozidla bezpečnostních složek státu, kterým bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění nejsou zpoplatněna, musí být však jednorázově registrována na výdejně parkovacích oprávnění.

Snížená cena parkovacího oprávnění pro vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou sloužící k přímému výkonu veřejně prospěšné činnosti, která má veřejně prospěšnou činnost uvedenou ve své hlavní činnosti a má sídlo, provozovnu nebo vykonává veřejně prospěšnou činnost ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).

roční     1 200,- Kč
pololetní     600,- Kč
čtvrtletní     300,- Kč

Snížená cena parkovacího oprávnění na 1 z maximálně 3 SPZ/RZ na maximálně pěti úsecích (v místě trvalého pobytu osoby, o níž je pečováno) pro stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 80 let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění.

Všechna cenová pásma:

roční     180,- Kč
pololetní     90,- Kč

Snížená cena parkovacího oprávnění na 1 z maximálně 3 SPZ/RZ na maximálně pěti úsecích (v místě zaměstnání držitele průkazu ZTP, ZTP-P) pro stání vozidla fyzické osoby, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP-P a má místo zaměstnání ve vymezené oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění pro danou oblast (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).

Všechna cenová pásma:

roční     180,- Kč
pololetní     90,- Kč

Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90% v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 80 let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění, nebo pro stání vozidla fyzické osoby, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP-P.

Maximální částka:     3 000,- Kč/rok

Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání silničního motorového vozidla za účelem zásobování, buďto pro jednu SPZ/RZ v max. 4 různých úsecích během 60 minut (max. 30 minut stání v jednom úseku), nebo pro stání max. 4 různých SPZ/RZ v daném úseku po maximální celkovou nasčítanou dobu 60 minut (1 SPZ/RZ maximálně 30 minut):

roční     16 000,- Kč
pololetní     9 000,- Kč
čtvrtletní     4 700,- Kč
měsíční     1 700,- Kč
týdenní     470,- Kč

Přechodná ustanovení:

Parkovací karty pro oblasti 1, 2, 3 a 7 jsou vydávány pouze na příslušných úřadech městských částí. Platnost ročních, pololetních a čtvrtletních parkovacích karet začíná vždy jeden den před vyznačeným začátkem platnosti na parkovací kartě a končí tři dny po vyznačeném konci platnosti na parkovací kartě.

Platnost parkovacích karet pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 končí 31. 1. 2018.

Krátkodobou výměnnou parkovací kartu lze vystavit pouze pro oblasti 1, 2, 3 a 7, její platnost pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 končí 31. 1. 2018.

Registrace elektromobilu, vozidla zapojeného do objednávkového systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou, nebo vozidla bezpečnostních složek státu, kterému bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění je možné provést pouze na Magistrátu hl. m. Prahy.

Dvouhodinové a desetihodinové parkovací karty jsou v prodeji pouze na úřadech městských částí Praha 3 a 7 a Magistrátu hl. m. Prahy. Jejich prodej končí na úřadech městských částí Praha 3 a Praha 7 dne 30. 10. 2017 a na Magistrátu hl. m. Prahy dne 31. 1. 2018.

Platnost dvouhodinových a desetihodinových parkovacích karet pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 končí 31. 1. 2018.

Zelená zóna bude zrušena pro oblast 1 a 2 nejpozději dne 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 nejpozději dne 31. 1. 2018.

Virtuální parkovací hodiny budou zprovozněny pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 a 7 dne 1. 2. 2018.

Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90% v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 80 let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění bude zprovozněna pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 dne a 7 dne 1. 2. 2018.

Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňující k stání silničního motorového vozidla za účelem zásobování bude zprovozněno pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 a 7 dne 1. 2. 2018.

_______________________________ 
1 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2 Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
3 Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

 Celý dokument ke stažení ve formátu pdf zde.