Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Problém růžových kol

Dobrý den, ráda bych se zeptala co mají znamenat desítky křiklavě růžových jízdních kol přimontovaných k lampám, značkám, stromům, lavičkám a vůbec ke všemu, co se na ulici nehýbe. To, že někdo přispívá k ekologii znamená, že pro něho pravidla neplatí a může si kola montovat kamkoliv? Městská policie kolem toho chodí a dělá, že to nevidí. Moc by mě zajímal názor vedení naší městské části.

Dobrý den,
Váš dotaz jsme zaslali k vyjádření Městské policii hl. m. Prahy - Obvodnímu ředitelství Praha 1. Dále uvádíme, že dle ust. § 2 odst. 9 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění) obecně platí, že na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.Také by se mohlo v některých případech jednat o porušení ust. § 4 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (v platném znění), kdy je povinnost účastníka provozu na pozemních komunikacích chovat se ohleduplně a ukázněně..........., např. neponechání dostatečného průchozího profilu chodníku, atd. Odbor dopravy není oprávněn k odstraňování těchto uzamčených jízdních kol k různým předmětům. Po obdržení vyjádření od Městské policie hl. m. Prahy - Obvodního ředitelství Praha 1 Vás budeme informovat.
S pozdravem

Pavel Kotlár

dopravní značení