Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Návrh na zvýšení bezpečnosti v blízkosti ulice Široká

Navrhuji umístit na křižovatce Široká x Maiselova a Široká x Pařížská umístit fyzické zábrany parkování (balisety či betonové zábrany), neboť v pracovní době, kdy se v těchto křižovatkách pohybují denně tisíce turistů i místních, neustále nejméně na dvou rozích křižovatek (diagonálně, tj. přes dva přechody pro pěší) střídavě stojí protizákonně velké skříňové vozy k zásobování obchodů a blokují tyto přechody, ale i rozhled. Policie je bezmocná. Pomůže pouze fyzická zábrana vjezdu. Spěchá!
Dobrý den,
na základě Vašeho oznámení sdělujeme, že jak sám uvádíte řidiči vozidel se dopouštějí přestupků v silničním provozu stáním na místech (v křižovatkách a na přechodech pro chodce), kde je to zákonem č. 361/2000 Sb., (ve znění pozdějších novel a doplňků) o silničním provozu zakázáno. Bohužel tato neutěšená situace s nedovoleným stáním motorových vozidel a nerespektování dopravního značení a zákona o silničním provozu řidičů vozidel je v samotném centru na denním pořádku. V tomto případě by muselo být umístění fyzických zábran takřka v celém centru Prahy 1. Opravdu nemůžeme nahrazovat práci policie, ať jde o Policii ČR, nebo Městskou policii hl. m. Prahy fyzickými zábranami. Právě policie je ten represivní orgán, který má oporu v zákonném postupu a řešení situací nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na základě tohoto upozornění požádáme o zvýšený dohled nad touto lokalitou Městskou policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Prahy 1.

S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení