Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Náhradní parkování pro rezidenty bydlících v ulici U Sovových mlýnů

Dobrý den, Mám dotaz ohledně parkování na Kampě. Konkrétně se jedná o ulici U Sovových mlýnů. Je tam zakázáno parkování z důvodu státní návštěvy po dobu tří dnů(8. - 10.5.2017) . My, jako rezidenti, nemáme možnost zaparkovat. Jediná místa v Hroznové ulici jsou beznadějně plná(hlavně návštěvníky hotelů) a přilehlé ulice jsou zabrány filmaři. Tato situace se opakuje v průběhu roku nesčetněkrát a nejsem sám, koho toto rozčiluje. Budete tuto, pro nás neúnosnou, situaci nějak řešit? Zajištění adekvátního náhradního parkování? Děkuji za odpověď. S pozdravem
Dobrý den,
povolování zvláštního užívání pro audiovizuální tvorbu se řídí určitými pravidly. Mezi tyto patří mj. povolování v dané lokalitě zpravidla jednou za kalendářní měsíc. Snažíme se tento odstup jednoho měsíce dodržet, ale každou žádost musíme posuzovat individuálně. V případě povolení záboru většího rozsahu požadujeme pro vozidla rezidentů a abonentů s platnou parkovací kartou do Zóny placeného stání zajistit filmovými produkcemi náhradní parkování o kterém též informujeme na našich elektronických stránkách a pokud máte zažádáno o zasílání informací o aktuální dopravě, tak na Váš e-mail. Tato náhradní místa jsou v dnešní době již samozřejmostí a naší podmínkou pro vydání povolení filmovým produkcím. Pro Vaší informaci, např. v ulici Hroznová, Praha 1 bylo povoleno filmování s omezením parkování 11.06.2016 a 26.09.2016 v obou případech v rozsahu 50 m2. V ulici U Sovových mlýnů, Praha 1 s ohledem právě na státní návštěvy takřka filmování nepovolujeme. V roce 2015 zde nebylo vydáno povolení žádné a v roce 2016 bylo povoleno stání filmových vozidel pouze v jednom případě a to 02.10.-03.10.2016 v rozsahu 125 m2.
Ve věci státních návštěv se také vždy snažíme o nejmenší zásah do Zóny placeného stání. Konkrétně v ulici U Sovových mlýnů, Praha 1 bylo omezení stání vozidel do poloviny této komunikace v termínu od 08.05.2017 14:00 hodin do 10.05.2017 08:00 hodin. Tyto omezení vždy řešíme s Policií s ohledem na konkrétní chráněnou osobu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že omezujeme obyvatele Prahy 1 v co nejmenší míře nemožností stání s vozidly v Zóně placeného stání. Musíme si ale uvědomit, že veřejné komunikace nejsou výlučně určeny jen pro určitou skupinu obyvatel.
Parkování hotelových hostů je podmíněno zakoupením platného parkovacího lístku do Zóny placeného stání, popř. přenosnou parkovací kartou zapůjčenou od hotelu.
Pokud stojící zaparkovaná vozidla nemají tato povolující lístky, popř. karty je pak na policii, ktará je kompetentní, aby konala příslušné represivní kroky a doporučujeme se vždy na ni obrátit. Odbor dopravy nemá žádná oprávnění a pravomoc tato vozidla řešit a postihovat.

S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení