Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu z důvodu rekonstrukce věže Staroměstské radnice - Staroměstské náměstí

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Staroměstské náměstí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce věže Staroměstské radnice.

Práce budou probíhat v termínu:
5.4.2017 – 31.12.2017 a dále budou pokračovat i v příštím roce 2018 - plánovaně do 30.9.2018

Práce budou prováděny v záboru kolem Staroměstské radnice. Zábor bude ohrazen ohradou. Stavební doprava bude provozována pouze ráno v čase od 6:00 do 09:00 hod.

Žadatel: Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Bc. Petr Lavička tel.: 236 002 533

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 3.4.2017