Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Rezidentní parkovací karta, služební vozidlo

Dobry den, je v mém případě a za jakých podmínek možné získat rezidenční parkování? Trvalé bydliště na Praze 1, ale auto mám služební. Firma sídlí Liberci. Děkuji za odpověď.

 


Dobrý den,

k popisovanému případu Vám kopíruji výňatek z Metodiky pro výdej parkovacích karet (kurzívou):

II. Parkovací oprávnění/karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (Rezidenti, Senioři)

K získání nároku na parkovací oprávnění/kartu je nutno splnit tyto podmínky:

1) fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v Zóně placeného stání v dané vymezené oblasti (ZPS)

2) musí existovat právní vztah k vozidlu, pro které je oprávnění/karta vystavována, vyplývající z ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že:

iv. žadatel je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je bezplatné používání firemního vozidla pro soukromé účely),

3) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (viz příslušné ceníky a mapa cenových pásem).

Veškeré informace naleznete na www.praha1.cz, dále rubrika Doprava, parkování a úklid, dále Zóna placeného stání, Metodika pro výdej parkovacích lístků a karet ... V případě jakýchkoliv nejasností, prosím, kontaktujte zaměstnance výdejny parkovacích karet, nejlépe telefonicky - tel. 221 097 176, 221 097 179 nebo 221 097 180. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Zuzana Málková
vedoucí oddělení