Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce “Adventní zpívání“ s doprovodným kulturním programem (Vojtěšská x Pštrossova, Petrské nám., Kozí x Haštalská)INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce “Adventní zpívání“ s doprovodným kulturním programem na území MČ Praha 1 :


Místo konání akce: Vojtěšská č.20, roh Pštrossova č.27, chodník
Termín a čas akce : 02.12.2015 17:00 – 19:00 hod.

Místo konání akce: Petrské nám. proti č.3, chodník na ostrůvku a u objektu domu
Termín a čas akce : 09.12.2015 17:00 – 19:00 hod.

Místo konání akce: křižovatka ul. Kozí, Haštalská, Vězeňská, U Obecního dvora
Termín a čas akce : 16.12.2015 17:00 – 19:00 hod.


Odpovědná osoba: Linda Klečková; telefon: 608 512 501
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 24.11.2015


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 24.11.2015