Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu dopravy vánočního stromu na Staroměstské náměstí (Pařížská, Staroměstské nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu dopravy vánočního stromu na Staroměstské náměstí v lokalitě ulice:

Pařížská – oboustranně celý prostor od ul. Sedmnáctého listopadu po Staroměstské nám., Praha 1.
od Po 23.11.2015 21:00 hodin do Út 24.11.2015 12:00 hodin

Taiko, a.s.
Strakonická ul. č. 2860/4
150 00 Praha 5
IČ: 271 70 608
Odpovědná osoba: Mgr. Karel Žrout, tel. č.: + 420 602 763 719

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 21.10.2015

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 21.10.2015