Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu umístění jeřábu pro montáž stavebního jeřábu (V celnici)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace V celnici a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali
o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu umístění jeřábu pro montáž stavebního jeřábu.

Práce budou probíhat v termínu:
7. 11. 2015 - 8. 11. 2015, vždy v čase 7:00 – 20:00hod.

V ulici:
V celnici 4 – 6 (sudá čísla)

Práce budou prováděny ve vozovce i na chodníku. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: V celnici 6

Platnost: 7. 11. 2015 - 8. 11. 2015, vždy v čase 7:00 – 20:00hod.

Účel: umístění mobilního jeřábu a manipulačního prostoru – montáž stavebního jeřábu

Objížďka: se nenařizuje. Část ulice V celnici před objektem 1038/3 bude zobousměrněna.

Žadatel: Hinton, a.s.
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
Odpovědná osoba: Jaroslav Ruda, tel.: 737 255 464


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 14. 10. 2015