Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kulturní akce OD Kotva “Podzimní oslavy“ (nám. Republiky)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání kulturní akce OD Kotva “Podzimní oslavy“ (občerstvení, doprovodně kulturní program – dílny, atd.) na území MČ Praha 1 :


Místo konání :
- nám. Republiky č.8, č.p. 656, chodník před OD KOTVA
Termín a čas konání akce :
09.10.2015 – 02.11.2015 09:00 - 21:00 hod.
(příprava od 10.09.2015)


Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Petrů; telefon: 224 801 111
MARKLAND Kotva, a.s.
Revoluční 1/655, Praha 1, PSČ 110 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 02.10.2015


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 02.10.2015