Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce zaměřená na problematiku zpětného odběru elektrospotřebičů (Na Florenci)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce na území MČ Prahy 1 zaměřené na problematiku zpětného odběru elektrospotřebičů :


Místo konání akce : Na Florenci, chodník u vstupu do vestibulu nádraží
Termín a čas:
05.10.2015 – 09.10.2015 08:00 – 16:00 hod.

Odpovědná osoba: Květoslava Hrubešová; telefon: 602 290 243

Hájkova 1676/6, Praha - Žižkov, PSČ 130 00


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 02.10.2015


Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 02.10.2015