Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu státní návštěvy prezidenta Státu Izrael (U Lužického semináře, Na Kampě, U Sovových mlýnů, Pohořelec, Loretánské nám., Loretánská, Sněmovní, Maiselova)


INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu státní návštěvy prezidenta Státu Izrael v Praze 1
v níže uvedených lokalitách ulic:

od Út 20.10.2015 19:30 hodin do Pá 23.10.2015 12:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova po ul. Míšeňská
od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě

Na Kampě: z boku budovy č. 15 proti Lichtenštejnskému paláci

U Sovových mlýnů: oboustranně prostor vozovky před Lichtenštejnským palácem
vč. č. O 7 (mimo prostoru pro stavební zábor)

St 21.10.2015 08:30 – 13:00 hodin
Čt 22.10.2015 10:30 – 16:30 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12

Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny
(mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví
Polské republiky)

Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám.
(mimo stání pro vozidla Úřadu vlády ČR a mimo stání
v ZPS u budovy Hradní stráže a mimo prostory
pro stavební zábory)

Čt 22.10.2015 06:30 – 11:30 hodin
Sněmovní: oboustranně od Malostranského nám. po ul. Thunovská,
od ul. Thunovská oboustranně 15 m za slavností vchod
do PSP ČR

Čt 22.10.2015 14:30 – 21:00 hodin
Maiselova: levá strana od ul. Břehová po ul. Červená
Pravá strana od ul. U Starého hřbitova po ul. Široká
Žadatel: Policie ČR (plk. Ing. Pavel Nachtmann, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 12.10.2015

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 12.10.2015