Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Uzavírka ulice z důvodu umístění mobilního jeřábu a nákladního vozidla za účelem vykládky materiálu (Pod Bruskou)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o uzavírce ulice Pod Bruskou v Praze 1, z důvodu umístění mobilního jeřábu a nákladního vozidla za účelem vykládky materiálu.

Práce budou prováděny při současném zachování průchodnosti chodníku s možností vstupů
do objektů. Současně dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před objekty Pod Bruskou 144/7
a 141/13 dne 21. 10. 2015.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Ulice Pod Bruskou (slepá část ulice)

Platnost: 21. 10. 2015

Účel: umístění mobilního jeřábu, nákladního vozidla a bezpečnostní pásky
za účelem vykládky materiálu

Objížďka: nenařizuje se


Žadatel: JEŽ – kamenické práce, spol. s r.o.
Karlštejnská 82
267 12 Loděnice
Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Snopek, tel.: 602 666 198

Zpracoval : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1
Dne : 7. 10. 2015


Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 7. 10. 2015