Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce STL plynovodu (Malostranské nábřeží, Říční)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Malostranské nábřeží, Říční a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce STL plynovodu.

Práce budou probíhat v termínu:
1) 9. 10. 2015 – 3. 11. 2015
2) 27. 10. 2015 – 19. 11. 2015

V ulici:
1) Malostranské nábřeží 1, 3
2) Říční 1

Práce budou prováděny na chodníku i ve vozovce. Současně s tím dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.
V termínu 12. 10. 2015 – 27. 10. 2015 dojde k uzavření schodiště z Malostranského nábřeží do ulice Říční, obchozí trasa je vedena ulicemi Vítězná – Všehrdova – Říční.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Uzavírka vozovky: Malostranské nábřeží 1, 3

Platnost: 9. 10. 2015 – 3. 11. 2015

Účel: rekonstrukce STL plynovodu

Objížďka: se nenařizuje


Žadatel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4
Odpovědná osoba: p. Vaclík, tel.: 602 644 974


Zpracovala : Ing. Eva Světlíková
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 25. 9. 2015