Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce v rámci 52.Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha konaného na Nové scéně Národního divadla (Ostrovní, piazzeta Národního divadla)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce pořádané na území MČ Praha 1. Jedná se o akci v rámci 52.Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha konaného na Nové scéně Národního divadla s doprovodným kulturně hudebním programem :


Místo konání akce :
Ostrovní č.1, č.p.1289, piazzeta Národního divadla
Termín a čas akce:
03.10.2015 10:00 – 19:00 hod.


Odpovědná osoba: Kateřina Knollová; telefon: 737 227 524

NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1/1289, Praha 1, PSČ 112 30


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 10.09.2015

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 10.09.2015