Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu výměny povrchů komunikací (Dvořákovo nábřeží, nám. Curieových, Vodičkova)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Dvořákovo nábřeží, nám. Curieových, Vodičkova, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu výměny povrchů komunikací.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
1) 5.9.2015 – 27.9.2015 2) 12.9.2015 – 30.9.2015

V ulici:
1) Dvořákovo nábřeží 901/6, nám. Curieových 901/7 2) Vodičkova (v úseku mezi Řeznickou
a Navrátilovou), Navrátilova 2.

Rekonstrukce bude prováděna postupně a to převážně na chodnících, při současném zachování průchodnosti alespoň jednoho chodníku. Průjezdnost vozovek zůstane zachována. Zůstanou i možnosti vstupů do objektů. Dojde k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: DAP. a.s.
Sarajevská 1498/17
120 00 Praha 2
Odpovědná osoba: Mgr. Petr Ondrášek, tel.: 222 560 202Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 2.9.2015 vedoucí odboru