Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu akce „ Obnova světelných signalizačních zařízení 1.052 Havlíčkova - Hybernská“ (Hybernská, Havlíčkova, Dlážděná, Senovážné nám.)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1


Vážení uživatelé pozemní komunikace Hybernská, Havlíčkova, Dlážděná, Senovážné nám., dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu akce „ Obnova světelných signalizačních zařízení 1.052 Havlíčkova - Hybernská“.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
7.9.2015 – 15.10.2015

V ulici:
Hybernská před čp. 1002/12,1003/14, 1004/16,1014/13, Havlíčkova před čp. 1030/1, 1014/2, Dlážděná před čp. 1003/7, 1003/5 1491/3, 992/1, Senovážné nám. před čp. 992/8, 465/7.

Práce budou prováděny na chodníku i ve vozovce při zachování průjezdnosti vozovek a průchodnosti chodníků. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.
Žadatel: AŽD Praha s.r.o.
Křižíkova 32
612 00 Brno169 00 Praha 6
Odpovědná osoba: Karel Bacílek, tel.: 602 549 953
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
Dne : 31.8.2015 vedoucí odboru