Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Akce Dyzajn márket (Ostrovní, piazzeta Národního divadla)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání akce pořádané na území MČ Praha 1 pod názvem Dyzajn márket, kde se představí mladí designéři (řemeslná výroba, módní design, doprovodný hudební program, občerstvení) :


Místo konání akce :
Ostrovní č.1, č.p.1289, chodník, č.parc. 942/1, č.parc. 943/1, k.ú. Nové Město, na piazzetě Národního divadla
Termín a čas akce: 19.09.2015, 20.09.2015 10:00 – 20:00 hod.


Odpovědná osoba: Kateřina Knollová; telefon: 737 227 524
NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1/1289, Praha 1, PSČ 112 30


Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 03.08.2015

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 03.08.2015