Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu (Dušní, Bílkova, Elišky Krásnohorské, U Svatého ducha, Široká, U milosrdných, U staré školy)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Dušní, Bílkova, Elišky Krásnohorské, U Svatého ducha, Široká, U milosrdných, U staré školy a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu provádění výkopů pro výměnu kabelů elektrického proudu.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
27.7.2015 – 3.10.2015

V ulici:
Dušní v úseku před čp. 8/11-886/19, 7/13, 865/20-867/24, Bílkova v úseku před čp. 6/8,122/6, 865/11-863/17, Elišky Krásnohorské v úseku před čp.124/1-132/13,10/2-122/8,123/10-1037/14, U Svatého ducha v úseku před čp. 10/1-9/3+ naproti před parc.č. 790, Široká před č.p. 124/15,1083/24, U milosrdných v úseku před č.p. 849/6, 850/8, 867/2-850/8, U staré školy v úseku před čp. 112/8,


Výkopy budou prováděny převážně v chodnících, s překopem vozovek po polovinách, při současném zachování průchodnosti chodníků alespoň po jedné straně ulice, včetně možnosti vstupů do objektů a možnosti zásobování obchodů. Průjezdnost vozovek zůstane zachována. Dojde i k dočasnému omezení parkovacích míst.Žadatel: COFELY a.s.
V zastoupení: Ivana Vilímcová
Lednová 6/106
103 00 Praha 10 - Nedvězí
Odpovědná osoba: Jaroslava Doležalová, tel.: 603 116 166

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 13.7.2015 vedoucí odboru