Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

ZMĚNA-Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce a dostavby areálu Obecního dvora (U obecního dvora, U milosrdných)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Touto informací se mění informace o uzavírce ze dne 9.7.2015


Vážení uživatelé pozemní komunikace U milosrdných a U obecního dvora dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce a dostavby areálu Obecního dvora.


Práce budou probíhat postupně v termínu:
15.7.2015 – 22.9.2015


V ulici:
U milosrdných v úseku před čp. 804/14 a 800/16 a U obecního dvora v úseku před objektem čp. 800/9.

Práce budou prováděny po etapách převážně v chodníku částečně i ve vozovce. Dojde k dočasnému omezení parkovacích míst před výše uvedenými objekty.


UZAVÍRKA PRO VOZIDLA


Místo: 1) Ulice U milosrdných před čp. 800/16 v délce 20 m.
2) Ulice U obecního dvora před čp.802/8 a 800/9 v délce 25 m.
Platnost: 1) 22.7.2015 – 24.7.2015 2) 20.7.2015 - 22.9.2015
Účel: rekonstrukce a dostavba areálu Obecní dvůr

Objížďky se nenařizují.


Žadatel: VCES a.s.
Na Harfě 337/3
190 05 Praha 9
IČ: 26746573
Odpovědná osoba: Ing. Petr Jakubek, tel: 724 751 915

Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1 Bc. Ludvík Czital
Dne : 17.7.2015 vedoucí odboru