Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dočasné snížení počtu parkovacích míst z důvodu státní návštěvy předsedy vlády Černé Hory (U Lužického semináře, Na Kampě, U Sovových mlýnů, Na Františku, Pohořelec, Loretánské nám., Loretánská, Sněmovní)

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst v Zóně placeného stání z důvodu státní návštěvy předsedy vlády Černé Hory v Praze 1
v níže uvedených lokalitách ulic:

od St 01.07.2015 13:30 hodin do Čt 02.07.2015 11:00 hodin
U Lužického semináře: pravá strana vozovky od Klárova, po ul. Míšeňská od ul. Míšeňská protilehlá levá strana vozovky po ul. Na Kampě
Na Kampě: z boku budovy č. 15 proti Lichtenštejnskému paláci
U Sovových mlýnů: oboustranně prostor vozovky před Lichtenštejnským palácem a v délce 15 m na vyhrazených parkovacích místech ZPS vč. č. O 7 (mimo prostoru pro stavební zábor)

Čt 02.07.2015 08:30 – 13:30 hodin
Na Františku: pravá strana od ul. Klášterská po ul. Hradební

Čt 02.07.2015 10:00 – 15:00 hodin
Pohořelec: pravá strana vozovky od č. 1 po č. 12
Loretánské nám.: pravá strana vozovky od Pohořelce po začátek pěší zóny (mimo vyhrazených parkovacích míst pro velvyslanectví Polské republiky)
Loretánská: oboustranně od začátku pěší zóny po Hradčanské nám. (mimo stání pro vozidla Úřadu vlády ČR a mimo stání v ZPS u budovy Hradní stráže)

Čt 02.07.2015 12:00 – 16:30 hodin
Sněmovní: oboustranně od Malostranského nám. po ul. Thunovská, od ul. Thunovská oboustranně 15 m za slavností vchod do PSP ČR

Žadatel: Policie ČR (plk. Ing. Pavel Nachtmann, tel. č.: +420 974 839 226)
Útvar pro ochranu ústavních činitelů OS
P.O.BOX 62/UOC
170 89 Praha 7

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 22.06.2015

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 22.06.2015